Wat houdt pixelfarming in en wat is de bedoeling voor de toekomst?

Pixelfarming betekent dat er op kleine kavels van 1 bij 1 meter wordt geteeld. Tussen de walnoten en hazelaars planten we verschillende eenjarige en meerjarige gewassen door elkaar. Geen monocultuur, maar een multicultuur van gewassen die  jaarlijks roteert. Goed voor de grond, voor de biodiversiteit en voor de zoektocht naar een transitiemodel.

We verwachten dat pixelfarming een haalbare manier is om duurzame agrobosbouw te bedrijven. Agrobosbouw betekent het combineren van houtige en vaste planten met landbouwgewassen. De aanloopkosten van het laten groeien van notenbomen wordt deels gedekt door het gebruik van de grond voor andere gewassen. Bij elk groeistadium van de bomen passen weer andere gewassen. Doordat bomen en struiken langzaam groeien gaan we geleidelijk over van dominant eenjarige gewassen naar de dominant meerjarige (boom)gewassen. En er is altijd nog de mogelijkheid om grasland met kippen te houden onder de bomen, maar zover zijn we nog niet. De komende jaren willen we proefondervindelijk uitzoeken welke combinaties van gewassen het beste werken met de walnoten en hazelaars. Hierbij werken we samen met de natuur.