Walnoten, hazelnoten en fruit van je eigen boom

Nieuwe Bodem is een agrobosbouwbedrijf dat een bijdrage wil leveren aan een andere manier van landbouw. Wij ontwikkelen een duurzaam alternatief dat gezond voedsel produceert, de natuur ten goede komt en een eerlijk inkomen voor de boer oplevert. Door te onderzoeken en het gewoon zelf te doen.

Nieuwe Bodem is een agrobosbouwbedrijf dat een bijdrage wil leveren aan de zoektocht naar een transitiemodel voor boeren die open staan voor verandering. Wij willen een ecologisch en duurzaam alternatief bieden dat in staat is gezond voedsel te produceren en een eerlijk inkomen voor de boer te leveren op een behapbare schaal. Niet alleen door te onderzoeken maar gewoon door het zelf te doen

Op ons land worden tussen walnotenbomen en hazelnotenbomen, fruitbomen, bessenstruiken, granen, kruiden en bloemen door elkaar geplant. Een gemengde aanplant is minder plaaggevoelig en zorgt ervoor dat we geen kunstmest of giftige bestrijdingsmiddelen nodig ABCDEFGHIJKL hebben. NOPQRSTUVWXYZMMMMMMMM MMMMMMM 

Valide Voedsel

.

Veel producten die wij eten leggen vaak duizenden kilometers af voordat ze in de schappen van de supermarkt belanden terwijl voor veel gewassen ook het Nederlandse klimaat zeer geschikt is. Samen met Nederlandse producenten en consumenten werken we de komende jaren aan een efficiënte en duurzame voedselketen. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Korte Keten

.

Regeneratieve landbouw is de toekomst. Wanneer we de bodem niet onnodig belasten met pesticiden en zware machines wordt deze sterker en gezonder. CO2 kan in de bodem worden opgeslagen en is de efficiëntste manier om klimaatkoeling in werking te zetten en de biodiversiteit te herstellen. En daar wordt ook het landschap een stuk aantrekkelijker van.

Betere Bodem

Hoe kun je meedoen?

Walnotenbomen, hazelnotenbomen en fruitgewassen vormen de kern van ons aanbod. Deze houtige gewassen hebben tijd nodig om tot volledige groei en productie te komen. De ruimte tussen de bomen en struiken benutten we in de tussentijd met graan, thee, groente en bloemen. We planten en testen allerlei gewassen die samen kunnen gaan met onze meerjarige aanplant. Je kunt meedoen door walnotenbomen, hazelnotenbomen of voedselbosgewassen te adopteren of producten van Nieuwe Bodem te bestellen. Ook geven we rondleidingen op aanvraag of kun je een biodiversiteitsbijdrage doen. Welk product of dienst je ook kiest, je wordt onderdeel van onze ontdekkingstocht naar een duurzaam voedselsysteem!

Nieuwe Bodem - Walnoot in walnotenboom

Walnotenboom

Je privéboom in de Achterhoek

Walnoten zijn heerlijk als noot en als basis voor olie en zitten vol met eiwitten. Je kunt je eigen walnootboom adopteren en zo beschikken over je eigen walnotenoogst.

Boek hier je boom

.

Nieuwe Bodem - Hazelnotenboom Trazel

Hazelnotenboom

Heerlijk hazelnoten rapen 

Bij ons kun je een hazelnotenboom adopteren. Hazelnoten zijn lekkere, eiwitrijke noten die passen in veel gerechten en snacks. Hoe lekker is het om je eigen hazelnoten te rapen onder je geadopteerde struiken?

Huur hier je hazelnotenboom

Nieuwe Bodem - Voedselbosgewas Kornoelje

Voedselbosgewas

Van kiwibes tot olijfwilg 

Met de adoptie van een voedselbosgewas kan je allerlei bekende en minder bekende vruchten uit het bos plukken.

Vind hier je favoriete gewas

korenbloem

Producten

Kruidenthee en meel van oergranen

Onze kruidenthee is verkrijgbaar bij de volgende verkooppunten:
  • Landwinkel Smits, Lage Heurnseweg 35 in De Heurne
  • Huis Landfort, Landfortseweg 4a in Megchelen (bij kassagebouw)
  • Biowinkel De Zonnestraat, Stevinstraat 117 in Scheveningen

Winkel

.

Nieuwe Bodem - Biodiversiteit natuurinclusief Elzenbladwesp

Biodiversiteit

Draag bij aan grotere rijkdom aan planten en dieren

Nieuwe Bodem is een agrobosbouwbedrijf, de meest natuurinclusieve vorm van landbouw. Met jouw bijdrage planten en zaaien wij gewassen die aantrekkelijk zijn voor insecten, vogels en het bodemleven.

Biodiversiteitsbijdrage

.

Verwacht

Biodiversiteit

Draag bij aan meer biodiversiteit

 

.

Rondleiding

Cadeau

Bloemen

 

 

.

Thee

Groente

Over ons

Waarom dit initiatief

Het huidige landbouwmodel trekt een zware wissel op het klimaat. De grond raakt uitgeput, de biodiversiteit is ver te zoeken, landschappen verschralen en de toenemende schaalvergroting drukt boeren in het nauw en vergroot de al ruime afstand tussen teler en consument.

Dit is een gemiste kans omdat juist landbouw – en zeker ook agrobosbouw – de grote problemen van onze tijd kan oplossen. De teelt van bomen en struiken gecombineerd met landbouwgewassen vangt CO₂ in de bodem en gewassen en herstelt waterkringlopen. Dit helpt klimaatopwarming te verminderen en kan zelfs klimaatkoeling in werking zetten. Daarnaast herstelt agrobosbouw de biodiversiteit, garandeert voedsel in tijden van klimaatverandering, verbindt stad en platteland en regenereert ons landschap.

Op de manier waarop onze huidige voedselsector is georganiseerd is het voor boeren lastig om een overstap te maken naar een duurzamer bedrijfsmodel.  Klem tussen leningen van de bank en scherpe prijsafspraken met afnemers. De zoektocht naar een bedrijfsmodel voor de toekomst wordt overschaduwd door de zorgen van vandaag en het gebrek aan middelen om de overstap te maken.

Nieuwe Bodem is een agrobosbouwbedrijf dat een bijdrage wil leveren aan de zoektocht naar een transitiemodel voor boeren die open staan voor verandering. Wij willen een ecologisch en duurzaam alternatief bieden dat in staat is gezond voedsel te produceren en een eerlijk inkomen voor de boer te leveren op een behapbare schaal. Niet alleen door te onderzoeken maar gewoon door het zelf te doen, door zelf te boeren, te leren en te groeien. Door verbindingen aan te gaan met lokale producenten, boeren en consumenten.

.

Het transitiemodel stoelt op een aantal principes:

  • De oogst gaat direct van het land naar de koper. Dit geeft transparantie. Er zijn geen onbekende aandeelhouders in een lange voedselketen maar er is een directe relatie tussen boer en consument Hierdoor krijgt de boer een hogere prijs voor het voedsel en betaalt de consument een reële prijs.
  • De koper weet weer waar zijn of haar eten vandaan komt en wie ervoor zorgt.
  • Het productie risico ligt niet alleen bij de boer maar ook bij de koper. In goede jaren komt er veel van het land, in de mindere jaren is de oogst lager.
  • Er wordt gewerkt met een aanplant- en oogstplan op basis van vruchtdragende bomen en struiken waartussen eenjarige en meerjarige tuin en akkerbouw gewassen worden geteeld. Doordat bomen en struiken langzaam groeien gaat het productiemodel geleidelijk over van eenjarige gewassen naar duurzamere meerjarige gewassen.
  • De bodem en de biodiversiteit worden zoveel mogelijk hersteld.
  • Het boerenlandschap mag weer een ontdekkingstocht worden. Geen eentonige efficiënte landschappen maar een afwisselende omgeving waarin ruimte is voor bomen, struiken en diverse gewassen door elkaar.
  • Kleinschalige, duurzame, slimme technologie wordt omarmd om tot een efficiënte bedrijfsvoering te komen zonder af te doen aan diversiteit en schoonheid.

De initiatiefnemers

Nieuwe Bodem team
In september 2020 zijn Joep, Meta, Jeroen, Jasper, Carolien en Bas Nieuwe Bodem begonnen door twee hectare te pachten van de ouders van Carolien op de grond waar zij vijftig jaar geleden hun boerenbedrijf begonnen. Met Nieuwe Bodem creëren we een duurzame plek die in verbinding staat met zijn omgeving, voor nu en voor de toekomst.

Plattegrond