Noten, groenten en fruit van je eigen boom en pixel

Nieuwe Bodem is een duurzaam agrobosbouwbedrijf dat werkt aan nieuwe en kortere verbindingen tussen bodem, boer en bord. Bij ons adopteer je een walnotenboom en hazelaar of je pacht een pixel, een kleine kavel waarop we diverse groenten, fruit en kruiden verbouwen.

Nieuwe Bodem is een duurzaam agrobosbouwbedrijf dat werkt aan nieuwe en kortere verbindingen tussen bodem, boer en bord. Bij ons adopteer je een walnotenboom en hazelaar of je neemt een proef pixel, een kleine kavel waarop we diverse groenten, fruit en kruiden verbouwen. De opbrengst van de pixel of boom is voor jou. Tijdens onze Nieuwe Bodemdagen kun je zelf oogsten. Doordat diverse gewassen en bomen door elkaar staan, raakt de grond niet uitgeput en is er geen verlies aan biodiversiteit. Zo schep je landbouw die land bouwt.

Gezond en eiwitrijk voedsel van je eigen stukje nieuwe bodem. Goed voor jou, goed voor de boer en goed voor het klimaat.

Tussen walnotenbomen en hazelaars worden allerlei fruitbomen, bessenstruiken en kleine pixels van één bij één meter met groenten, kruiden en bloemen door elkaar heen geplant. De gemengde aanplant zorgt ervoor dat we geen kunstmest of giftige bestrijdingsmiddelen nodig hebben.

Valide Voedsel

.

Hoe minder schakels en afstand tussen boer en koper des te beter. Samen met kopers en anderen werken we de komende jaren aan een efficiënte en duurzame voedselketen. Voor nu betekent dit dat je de producten zelf van het land haalt. Lukt dat niet, dan kunnen we je oogst ook voor je klaarzetten.

Korte Keten

.

Regeneratieve landbouw is de toekomst. Het herstel van gronden vangt CO2 op in de bodem en is de efficiëntste manier om klimaatkoeling in werking te zetten en de biodiversiteit te herstellen … en het landschap wordt er een stuk aantrekkelijker van. ABCDEFGHIJKLMNOP  

Betere Bodem

Hoe kun je meedoen?

Nieuwe Bodem werkt op basis van ‘Wij planten, jij oogst’. Wij zorgen het hele oogstseizoen voor een divers aanbod van duurzaam geteelde gewassen, jij komt het zelf oogsten en ophalen bij onze boerderij in Lintelo. Walnoten, hazelnoten en kleinfruit vormen de kern van ons aanbod. Deze houtige gewassen hebben tijd nodig om tot volledige groei en productie te komen. De ruimte tussen de bomen en struiken benutten we in de tussentijd met proef pixels. In onze proef pixels planten en testen we allerlei gewassen die samen kunnen gaan met onze meerjarige aanplant. Je kunt meedoen door walnotenbomen of hazelaars te adopteren. Ook kun je proef pixels reserveren. De opbrengst van de bomen, struiken en pixels varieert door onze bodemvriendelijke wijze van beplanting en onderhoud. Welk product je ook kiest, je wordt onderdeel van onze ontdekkingstocht naar een duurzaam voedselsysteem! 

Nieuwe Bodem Walnoten

Walnotenbomen adopteren

Je privéboom in de Achterhoek

Walnoten zijn heerlijk als noot en als basis voor olie en zitten vol met eiwitten. Je kunt je eigen walnootboom adopteren en zo beschikken over je eigen walnotenoogst. Walnoten zijn er in diverse rassen. Wij hebben er alvast verschillende voor je aangeplant. Zo zijn er de:

 • Buccaneer
 • Broadview
 • Lange van Lod
 • en vele andere

Boek hier je boom

.

Nieuwe Bodem Hazelnoten

Hazelaars adopteren

Heerlijk hazelnoten rapen 

Bij ons kun je een hazelaar adopteren. Hazelnoten zijn lekkere, eiwitrijke noten die passen in veel gerechten en snacks. Hoe lekker is het om je eigen hazelnoten te rapen onder je geadopteerde struiken? Laat je verleiden door rassen zoals:

 • Gustavs Zeller
 • Cosford
 • Barcelona
 • en nog veel meer

Huur hier je hazelaar

Nieuwe Bodem - pixels kool circulair duurzaam biodiversiteit groen landbouw

Proef Pixels

Boodschappen direct van het land

Diverse groenten vers van eigen land, het hele jaar door. Met pixelfarming kan het. Een pixel is een kleine kavel van één bij één meter. Op iedere kavel planten we verschillende gewassen. Je kunt kiezen uit pixels met:

 • eenjarige gewassen
 • meerjarige gewassen
 • aanplant voor biodiversiteit

Reserveer specifieke gewassen of oogst mee met het seizoen in onze flexpixels.

Plan hier je pixel

.

Nieuwe Bodem - plukken fruit circulair duurzaam biodiversiteit korte keten

Zelf oogsten

Champ d’hôte

Ben je in de buurt en wil je verse groenten, fruit, bessen, wilde bloemen of kruiden van het land, dan kan je tijdens Nieuwe Bodemdagen je eigen mandje bij elkaar plukken van de vrije pixels, bomen en struiken.

.

Over ons

Waarom dit initiatief

Het huidige landbouwmodel trekt een zware wissel op het klimaat. De grond raakt uitgeput, de biodiversiteit is ver te zoeken, landschappen verschralen en de immer toenemende schaalvergroting drukt boeren in het nauw en vergroot de al ruime afstand tussen teler en eindgebruiker.

Dit is een gemiste kans omdat juist landbouw – en vooral agrobosbouw – de grote problemen van onze tijd kan oplossen. Deze teelt van bomen en struiken gecombineerd met landbouwgewassen vangt CO₂ in de bodem en (boom)gewassen en herstelt waterkringlopen. Dit helpt klimaatopwarming te verminderen en kan zelfs klimaatkoeling in werking zetten. Daarvoor moeten we vijf procent van door de mens gecultiveerd land omzetten naar bomen. Dit is voor ons al reden genoeg om dit initiatief te starten, maar daarnaast herstelt agrobosbouw de biodiversiteit, garandeert voldoende voedsel in tijden van klimaatverandering, verbindt stad en platteland en regenereert ons landschap.

Op de manier waarop onze voedselsector is georganiseerd is het voor boeren lastig om een overstap te maken naar een duurzamer bedrijfsmodel.  Vaak zitten ze klem tussen leningen van de bank en scherpe prijsafspraken met afnemers. De zoektocht naar een bedrijfsmodel voor de toekomst wordt overschaduwd door de zorgen van vandaag en het gebrek aan middelen om de overstap te maken.

Met ons initiatief willen we een bijdrage leveren aan de zoektocht naar een transitiemodel voor de boeren die verandering willen. Een ecologisch en duurzaam alternatief bieden dat in staat is gezond voedsel te produceren en een eerlijk inkomen voor de boer te leveren op een behapbare schaal. Niet door te onderzoeken of te adviseren maar gewoon door het zelf te doen, door zelf te boeren.

.

Het transitiemodel stoelt op een aantal principes:

 • De oogst gaat direct van het land naar de koper. Dit geeft transparantie. Er zijn geen onbekende aandeelhouders in een lange voedselketen maar er is een directe relatie tussen boer en koper. Hierdoor krijgt de boer een hogere prijs voor het voedsel en betaalt de koper een reële prijs.
 • De koper weet weer waar zijn of haar eten vandaan komt en wie ervoor zorgt.
 • Het productie risico ligt niet alleen bij de boer maar ook bij de koper. In goede jaren komt er veel van het land, in de mindere jaren is de oogst lager. De koper betaalt ieder jaar evenveel. Zo wordt het risico van de voedselvoorziening verdeeld en heeft de boer een zekerder inkomen.
 • Er wordt gewerkt met een aanplant- en oogstplan op basis van vruchtdragende bomen en struiken waartussen eenjarige en meerjarige tuin en akkerbouw gewassen worden geteeld. Doordat bomen en struiken langzaam groeien gaat het productiemodel geleidelijk over van eenjarige gewassen naar duurzamere meerjarige (boom)gewassen.
 • De bodem en de biodiversiteit worden zoveel mogelijk hersteld.
 • Het boerenlandschap mag weer een ontdekkingstocht worden. Geen eentonige efficiënte landschappen maar een afwisselende omgeving waarin ruimte is voor bomen, struiken en diverse gewassen door elkaar.
 • Kleinschalige duurzame slimme technologie wordt omarmd om tot een efficiënte bedrijfsvoering te komen zonder af te doen aan diversiteit en schoonheid.

De initiatiefnemers

In september 2020 zijn Joep, Meta, Jeroen, Jasper en Carolien Nieuwe Bodem begonnen door twee hectare te pachten van de ouders van Carolien op de grond waar zij vijftig jaar geleden hun boerenbedrijf begonnen. Met Nieuwe Bodem creëren we een mooie duurzame plek die in verbinding staat met zijn omgeving, voor nu en voor de toekomst.

Plattegrond