PLATTEGROND EN OVERZICHTSTABELLEN HAZELNOTENBOMEN

Sectie D: Plantafstand 4,5m x 2,25m

RasPlantdatumNummer
Rode Zellernootokt-22D1
Epsilonjan-21D2
Epsilonjan-21D3
Epsilonjan-21D4
Yamhilljan-21D5
Yamhilljan-21D6
Yamhilljan-21D7
Sacajewajan-21D8
Sacajewajan-21D9
Sacajewajan-21D10
Thetajan-21D11
Thetajan-21D12
Thetajan-21D13
Halle’sche Riesenjan-21D14
Halle’sche Riesenjan-21D15
Corabeljan-21D16
Corabeljan-21D17
Trazel Dundeejan-21D18
Gunslebertsep-21D19
Gunslebertsep-21D20
Gunslebertsep-21D21
Gunslebertsep-21D22
Gunslebertsep-21D23
Gunslebertsep-21D24
Gunslebertsep-21D25
Gunslebertsep-21D26
Gunslebertsep-21D27
Gunslebertsep-21D28
Gunslebertsep-21D29
Gunslebertsep-21D30
Gunslebertsep-21D31
Gunslebertsep-21D32
Gunslebertsep-21D33
Gunslebertsep-21D34
Lange Spaansedec-20D35
Lange Spaansedec-20D36
Lange Spaansejul-22D37
Lange Spaansedec-20D38
Cosforddec-20D39
Cosforddec-20D40
Cosforddec-20D41
Lange Spaansedec-20D42
Lange Spaansedec-20D43
Lange Spaansedec-20D44
Lange Spaansedec-20D45
Cosforddec-20D46
Cosforddec-22D47
Cosforddec-20D48
Lange Spaansedec-20D49
Lange Spaansedec-20D50
Lange Spaansedec-20D51
Lang Tidlig Zellernov-20D52
Lang Tidlig Zellernov-20D53
Lang Tidlig Zellernov-20D54
Lang Tidlig Zellernov-20D55
Lang Tidlig Zellernov-20D56
Lang Tidlig Zellernov-20D57
Lang Tidlig Zellernov-20D58
Lang Tidlig Zellernov-20D59
Lang Tidlig Zellernov-20D60
Lang Tidlig Zellernov-20D61
Lang Tidlig Zellernov-20D62
Lang Tidlig Zellerdec-20D63
Lang Tidlig Zellerdec-20D64
Lang Tidlig Zellerdec-20D65
Lang Tidlig Zellerdec-20D66
Lang Tidlig Zellerdec-20D67
Lang Tidlig Zellerdec-20D68
Webb´s prize cobdec-20D69
Webb´s prize cobdec-20D70
Webb´s prize cobdec-20D71
Webb´s prize cobdec-20D72
Webb´s prize cobdec-20D73
Webb´s prize cobdec-20D74
Webb´s prize cobdec-20D75
Webb´s prize cobdec-20D76
Webb´s prize cobdec-20D77
Webb´s prize cobdec-20D78
Webb´s prize cobdec-20D79
Webb´s prize cobdec-20D80
Webb´s prize cobdec-20D81
Webb´s prize cobdec-20D82
Webb´s prize cobdec-20D83
Webb´s prize cobdec-20D84
Webb´s prize cobdec-20D85
Cosforddec-20D86
Cosforddec-20D87
Cosforddec-20D88
Cosforddec-20D89
Halle’sche Riesennov-20D90
Halle’sche Riesennov-20D91
Halle’sche Riesennov-20D92
Cosforddec-20D93
Cosforddec-20D94
Cosforddec-20D95
Cosforddec-20D96
Halle’sche Riesendec-20D97
Halle’sche Riesendec-20D98
Halle’sche Riesendec-20D99
Cosforddec-20D100
Cosforddec-20D101
Cosforddec-20D102

Sectie E: Plantafstand 6m x 3m

RasPlantdatumNummer
Gustavs Zellernov-20E0
Gustavs Zellernov-20E1
Gustavs Zellernov-20E2
Gustavs Zellernov-20E3
Gustavs Zellernov-20E4
Gustavs Zellernov-20E5
Gustavs Zellernov-20E6
Gustavs Zellernov-20E7
Gustavs Zellernov-20E8
Gustavs Zellernov-20E9
Gustavs Zellerdec-20E10
Gustavs Zellerdec-20E11
Gustavs Zellerdec-20E12
Gustavs Zellermei-22E13
Gustavs Zellerdec-20E14
Cosforddec-20E15
Cosforddec-20E16
Cosforddec-20E17
Gustavs Zellerdec-21E18
Gustavs Zellerdec-20E19
Gustavs Zellerdec-20E20
Gustavs Zellerdec-20E21
Gustavs Zellerdec-20E22
Rode Zellernootmei-22E23
Rode Zellernootdec-21E24
Rode Zellernootdec-20E25
Lang Tidlig Zellerdec-20E26
Lang Tidlig Zellerdec-20E27
Lang Tidlig Zellerdec-20E28
Lang Tidlig Zellerdec-20E29
Barcelonadec-20E30
Barcelonadec-20E31
Barcelonadec-20E32
Corabeldec-20E33
Corabeldec-21E34
Gustavs Zellerokt-22E35

Sectie F: Plantafstand 6m x 4,5m

RasPlantdatumNummer
Rode Zellernootdec-20F1
Rode Zellernootdec-20F2
Barcelonadec-20F3
Barcelonadec-20F4
Trazel Arie's nr 10nov-20F5
Trazel Arie's nr 10nov-20F6
Trazel Arie's nr 10nov-20F7
Corabeldec-20F8
Corabeldec-20F9
Corabeldec-20F10
Gustavs Zellernov-20F11
Gustavs Zellernov-20F12
Gustavs Zellernov-20F13
Gustavs Zellernov-20F14
Gustavs Zellerdec-21F15
Gustavs Zellernov-20F16

Sectie H: Plantafstand 6m x 3m

RasPlantdatumNummer
Gunslebertjan-23H1
Gunslebertjan-23H2
Gunslebertjan-23H3
Gunslebertjan-23H4
Gunslebertjan-23H5
Gunslebertjan-23H6
Gunslebertjan-23H7
Gunslebertjan-23H8
Gunslebertjan-23H9
Gunslebertjan-23H10
Gunslebertjan-23H11
Gunslebertjan-23H12
Corabeljan-23H13
Corabeljan-23H14
Corabeljan-23H15
Corabeljan-23H16
Corabeljan-23H17
Corabeljan-23H18
Corabeljan-23H19
Corabeljan-23H20
Corabeljan-23H21
Trazel Freeokajan-23H22
Trazel Chinokajan-23H23
Trazel Chinokajan-23H24
Lang Tidlig Zellerjan-23H25
Lang Tidlig Zellerjan-23H26
Lang Tidlig Zellerjan-23H27
Lang Tidlig Zellerjan-23H28
Lang Tidlig Zellerjan-23H29
Lang Tidlig Zellerjan-23H30
Lang Tidlig Zellerjan-23H31
Lang Tidlig Zellerjan-23H32
Lang Tidlig Zellerjan-23H33
Lang Tidlig Zellerjan-23H34
Lang Tidlig Zellerjan-23H35
Lang Tidlig Zellerjan-23H36
Lang Tidlig Zellerjan-23H37
Lang Tidlig Zellerjan-23H38
Lang Tidlig Zellerjan-23H39
Lang Tidlig Zellerjan-23H40
Lang Tidlig Zellerjan-23H41
Lang Tidlig Zellerjan-23H42
Lang Tidlig Zellerjan-23H43
Lang Tidlig Zellerjan-23H44
Halle’sche Riesenjan-23H45
Halle’sche Riesenjan-23H46
Halle’sche Riesenjan-23H47
Halle’sche Riesenjan-23H48
Halle’sche Riesenjan-23H49
Halle’sche Riesenjan-23H50
Halle’sche Riesenjan-23H51
Halle’sche Riesenjan-23H52
Halle’sche Riesenjan-23H53
Halle’sche Riesenjan-23H54
Halle’sche Riesenjan-23H55
Halle’sche Riesenjan-23H56
Halle’sche Riesenjan-23H57
Halle’sche Riesenjan-23H58
Halle’sche Riesenjan-23H59
Halle’sche Riesenjan-23H60
Halle’sche Riesenjan-23H61
Halle’sche Riesenjan-23H62
Halle’sche Riesenjan-23H63
Halle’sche Riesenjan-23H64