De initiatiefnemers

Waarom dit initiatief

Het huidige landbouwmodel loopt op zijn eind. De grond is uitgeput, de biodiversiteit gemarginaliseerd en het merendeel van de boerenbedrijven is technisch failliet.
Terwijl landbouw juist een aantal grote problemen kan oplossen. Het omzetten en opslaan van CO2 in landbouwgewassen, het herstellen van de biodiversiteit, het garanderen van voldoende voedsel in tijden van klimaatverandering, het verbinden van de stad en het platteland en aandacht voor de waarden van ons landschap.

De huidige boer zit vast tussen de leningen van de bank en de scherpe prijsafspraken met zijn afnemer. De zoektocht naar een bedrijfsmodel voor de toekomst wordt overschaduwd door de zorgen van vandaag en het gebrek aan middelen om de overstap te maken.

Met ons initiatief voor willen we bijdragen in de zoektocht naar een transitiemodel voor de boeren die verandering willen. Een ecologisch en duurzaam alternatief bieden dat in staat is gezond voedsel te produceren en een eerlijk inkomen voor de boer te leveren op een behapbare schaal. Niet door te onderzoeken of te adviseren maar gewoon door het zelf te doen, door zelf te boeren .

Het transitiemodel stoelt op een aantal principes:

  • De oogst gaat direct van het landgoed naar de consument. Dit geeft transparantie en een hogere prijs voor het voedsel.
  • Het productie risico ligt bij de consument. In goede jaren komt er veel van het land inde mindere jaren is de oogst lager. De consument betaalt ieder jaar evenveel. Zo delen consument en boer het risico van de voedselvoorziening en heeft de boer een zekerder inkomen.
  • Er wordt gewerkt met een aanplant- en oogstplan op basis van meerjarige en eenjarige gewassen van vruchtdragende bomen, struiken en tuin en akkerbouw gewassen. Doordat bomen en struiken langzaam groeien gaat het productiemodel geleidelijk over van dominant eenjarige gewassen naar de dominant meerjarige gewassen.
  • De bodem en de biodiversiteit wordt zoveel mogelijk hersteld.
  • Het boerenlandschap moet weer mooi worden. Geen eentonigheid en enkel doorefficiëntie bepaalde landschappen maar een mooie voedselproducerende omgeving,
  • Kleinschalige duurzame slimme technologie wordt omarmd om tot een efficiëntebedrijfsvoering te komen zonder af te doen aan diversiteit en schoonheid.

Nieuwe Bodem zoekt een transitiemodel voor de boeren die verandering willen. Een ecologisch en duurzaam alternatief dat in staat is gezond voedsel te produceren en een eerlijk inkomen voor de boer te leveren op een behapbare schaal. Niet door te onderzoeken of te adviseren maar gewoon door het zelf te proberen, door zelf te boeren.

Sinds september 2020 pachten wij, Joep, Meta, Jeroen, Jasper en Carolien, twee hectare van de ouders van Carolien in de Achterhoek, op een deel van de grond waar zij vijftig jaar geleden hun boerenbedrijf begonnen. Deze grond staat een grote verandering te wachten. Vijftig jaar lang stond hier gras. Wij gaan walnotenbomen en hazelaars aanplanten. Op de tussenstroken zullen we alledaagse en bijzondere gewassen in pixels gaan telen. Ons doel is voedsel te produceren op ecologisch verantwoorde wijze, te experimenteren en de biodiverseit te bevorderen. Op deze manier hopen we een mooie duurzame plek te creëren die in verbinding staat met zijn omgeving, voor nu en voor de toekomst.’